Y ganolfan cynllunio iaith

Ein gweledigaeth yw cynnal canolfan ragoriaeth mewn polisi a chynllunio iaith sy'n cyfrannu at fywiogrwydd y Gymraeg a ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol eraill.

Newyddion

Mae partneriaeth LLECHI, GLO a CHEFN GWLAD yn eich gwahodd i webinar fore dydd Iau, 25 Chwefror (11.00 – 12.00 o’r gloch) i ddathlu blwyddyn gyntaf y prosiect arloesol hwn. Mi fydd yr arweinwyr newydd eu hunain yn eich cyflwyno i’w gwaith yn lleol ac i swmp a sylwedd y  croesffrwythloni cyffrous sydd wedi deillio o’u cydweithio. Ac i’w holi am y glo mân (fel petai) y bydd y newyddiadurwr Dylan Iorwerth. 

mwy

Ymgynghori

Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad ar ddatblygu dwyieithrwydd corfforaethol i gyrff o bob sector ar draws Cymru a thu hwnt.

mwy

Academi IAITH

IAITH yw asiantaeth hyfforddi amlycaf Cymru o ran darparu hyfforddiant mewn polisi a chynllunio iaith. Gweler ein rhaglen hyfforddiant yma.

mwy

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru

Ymchwil

Mae tîm ymchwil a datblygu IAITH yn cynorthwyo gwneuthurwyr polisi yng Nghymru a thu hwnt i hyrwyddo ieithoedd llai a rhanbarthol.

mwy

Prosiectau

Rydym yn rheoli prosiectau, bach a mawr, i nifer o gyrff cyhoeddus yn y maes cynllunio iaith.

mwy

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod