December 2019
LleoliadDyddiad
Diwrnod 3/3: Hyfforddi’r Hyfforddwyr Caerfyrddin 05/12/2019
November 2019
LleoliadDyddiad
Gloywi Iaith Chapter, Caerdydd 20/11/2019
Diwrnod 2/3: Hyfforddi’r Hyfforddwyr Caerfyrddin 13/11/2019
Diwrnod 1/3 Hyfforddi’r Hyfforddwyr Caerfyrddin 12/11/2019
May 2019
LleoliadDyddiad
Cyflwyniad i Gynllunio Iaith Swyddfa Iaith, Castell Newydd Emlyn 16/05/2019
February 2019
LleoliadDyddiad
Gloywi Iaith Chapter, Caerdydd 14/02/2019
January 2019
LleoliadDyddiad
Cyflwyniad i Gynllunio Iaith Swyddfa Iaith, Bae Colwyn 31/01/2019
October 2018
LleoliadDyddiad
Gloywi Iaith Yr Atom, Caerfyrddin 16/10/2018
Gloywi Iaith Swyddfa Iaith, Bae Colwyn 01/10/2018
May 2018
LleoliadDyddiad
Diwrnod 3/3: Hyfforddi’r Hyfforddwyr Castell Newydd Emlyn 24/05/2018
Diwrnod 2/3: Hyfforddi’r Hyfforddwyr Castell Newydd Emlyn 10/05/2018
Diwrnod 1/3: Hyfforddi’r Hyfforddwyr Castell Newydd Emlyn 09/05/2018
December 2017
LleoliadDyddiad
Gwybodaeth i Gyflogwyr- Sesiwn Blasu Gwesty'r Copthorne, Caerdydd 14/12/2017
Gwybodaeth i Gyflogwyr- Sesiwn Blasu Gwesty'r Copthorne, Caerdydd 14/12/2017
September 2017
LleoliadDyddiad
Gloywi Iaith Llanberis 27/09/2017
July 2017
LleoliadDyddiad
Hyfforddi’n Ddwyieithog Abergele 12/07/2017
June 2017
LleoliadDyddiad
Gweithio mewn sefydliad dwyieithog Caerdydd 14/06/2017
May 2017
LleoliadDyddiad
Mwy na Geiriau - Y Gymraeg a Gofal Maentwrog, Gwynedd 25/05/2017
April 2017
LleoliadDyddiad
Sgiliau Cymraeg i Staff Derbynfeydd Caerdydd 05/04/2017
March 2017
LleoliadDyddiad
Datblygu Strategaeth Sgiliau Iaith Caerfyrddin 22/03/2017
February 2017
LleoliadDyddiad
Sgiliau Cymraeg i Staff Derbynfeydd Abergele 22/02/2017
Y Gymraeg ar y wê Tŷ Tudur, Prestatyn 16/02/2017
Y Gymraeg ar y wê Plough Llanelwy 15/02/2017
Y Gymraeg ar y wê Pafiliwn Llangollen 14/02/2017
Arwain ac ysgogi newid ar sail y Safonau Iaith Glasdir, Llanrwst 10/02/2017
Iaith Busnes – Defnyddio’r Gymraeg yn y gwaith Tŷ Tudur, Prestatyn 09/02/2017
Iaith Busnes – Defnyddio’r Gymraeg yn y gwaith Plough Llanelwy 08/02/2017
Iaith Busnes – Defnyddio’r Gymraeg yn y gwaith Pafiliwn Llangollen 07/02/2017
January 2017
LleoliadDyddiad
Dwyieithrwydd: Yr Achos Busnes Tŷ Tudur, Prestatyn 26/01/2017
Dwyieithrwydd: Yr Achos Busnes Cyngor Tref Llanelwy 25/01/2017
Dwyieithrwydd: Yr Achos Busnes Pafiliwn Llangollen 24/01/2017
December 2016
LleoliadDyddiad
Cadeirio Cyfarfodydd Dwyieithog Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg 08/12/2016
Cadeirio Cyfarfodydd Dwyieithog Oriel Wrecsam Uned 12 07/12/2016
November 2016
LleoliadDyddiad
Gweithio’n Ddwyieithog yn y Trydydd Sector Y Drenewydd 29/11/2016
Cyfieithu o Ddydd i Ddydd Galeri Caernarfon 09/11/2016
October 2016
LleoliadDyddiad
Hyfforddi’n ddwyieithog Glasdir, Llanrwst 12/10/2016
Gweithredu’n Lleol Aberystwyth 06/10/2016
Ymgysylltu gyda chymunedau Ty Menai, Parc Menai 05/10/2016
September 2016
LleoliadDyddiad
Gloywi Iaith Yr Atom, Caerfyrddin 28/09/2016
Cyflwyniad i Gynllunio Iaith (1) Y Llwyfan, Caerfyrddin 22/09/2016
Cyfieithu o ddydd i ddydd Galeri Caernarfon 21/09/2016
Cyflwyniad i Gynllunio Iaith (1) Galeri, Caernarfon 15/09/2016
July 2016
LleoliadDyddiad
Arwain ac ysgogi newid ar sail y Safonau Iaith Llandarcy 12/07/2016
June 2016
LleoliadDyddiad
Gweithio’n Ddwyieithog yn y Trydydd Sector FLVC Corlan, Parc Busnes Y Wyddgrug 15/06/2016
April 2016
LleoliadDyddiad
Hyfforddi’n ddwyieithog Canolfan CGGC (WCVA) Caerdydd 19/04/2016
March 2016
LleoliadDyddiad
Gwneud y defnydd gorau o’r cyfryngau cymdeithasol Canolfan Glasdir, Llanrwst 16/03/2016
February 2016
LleoliadDyddiad
Y Gymraeg a’r Cynnig Rhagweithiol yn y Trydydd Sector Canolfan Optic, Llanelwy 24/02/2016
January 2016
LleoliadDyddiad
Caffael a’r Gymraeg – cytundebau a grantiau Venue Cymru, Llandudno 25/01/2016
Caffael a’r Gymraeg – cytundebau a grantiau Y Llwyfan, Caerfyrddin 20/01/2016
Recriwtio – Ystyried y Gymraeg Venue Cymru, Llandudno 18/01/2016
December 2015
LleoliadDyddiad
Cymraeg ar y Cyfrifiadur Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor 08/12/2015
November 2015
LleoliadDyddiad
Recriwtio – Ystyried y Gymraeg Y Llwyfan, Caerfyrddin 19/11/2015
Datblygu Sgiliau Cymraeg i Reolwyr Parc Dewi Sant, Caerfyrddin 04/11/2015
September 2015
LleoliadDyddiad
Datblygu Sgiliau Cymraeg i Reolwyr Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor a Canolfan Fusnes Conwy 30/09/2015
July 2015
LleoliadDyddiad
Hyfforddiant Dulliau Casglu Tystiolaeth Llanewly 09/07/2015
June 2015
LleoliadDyddiad
Cyflwyniad i RBA Llanewly 26/06/2015
Cyflwyniad i RBA Castell Newydd Emlyn 25/06/2015
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith - Hyfforddi’r Hyfforddwyr Castell Newydd Emlyn 22/06/2015
Datblygu Sgiliau Cymraeg i Reolwyr Canolfan Halliwell, Prifsygol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin 03/06/2015
February 2015
LleoliadDyddiad
Blas ar Fentora – deall arfer da wrth fentora yn y gweithle Llandarcy 10/02/2015
January 2015
LleoliadDyddiad
Cwrs Datblygu Sgiliau Cymraeg i Reolwyr Canolfan Fusnes Conwy 28/01/2015
Gloywi Iaith Lampeter 22/01/2015
December 2014
LleoliadDyddiad
Mwy na Geiriau Llandarcy 04/12/2014