Rhaglen Hyfforddiant 2016-17


Chwefror 2018
LleoliadDyddiad
Diwrnod 1/3: Hyfforddi’r Hyfforddwyr Castell Newydd Emlyn 14/02/2018
Diwrnod 2/3: Hyfforddi’r Hyfforddwyr Castell Newydd Emlyn 15/02/2018
Mawrth 2018
LleoliadDyddiad
Diwrnod 3/3: Hyfforddi’r Hyfforddwyr Castell Newydd Emlyn 09/03/2018

Ffioedd a pholisi archebu a chanslo

I gadw lle ar gwrs dychwelwch y Ffurflen Gofrestru at:

Hyfforddiant, IAITH, Uned 3, Parc Busnes Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin. SA38 9DB neu post@iaith.eu

Gweler rhestr ehangach o gyrsiau yma.

Yn ychwanegol at y cyrsiau uchod gall IAITH gynllunio hyfforddiant neu ddatblygu adnoddau hyfforddi wedi eu teilwra'n benodol ar gyfer eich anghenion chi ar unrhyw agwedd ar ddatblygu dwyieithrwydd a hyrwyddo'r Gymraeg.

Os hoffech gomisiynu'r Cwmni i ddarparu hyfforddiant, cysylltwch a Siwan Tomos ar 01745 222 052 i drafod ymhellach neu anfonwch e-bost at post@iaith.eu