Rhaglen Hyfforddiant


Ionawr 2019
LleoliadDyddiad
Cyflwyniad i Gynllunio Iaith Swyddfa Iaith, Bae Colwyn 31/01/2019
Chwefror 2019
LleoliadDyddiad
Gloywi Iaith Chapter, Caerdydd 14/02/2019
Mai 2019
LleoliadDyddiad
Cyflwyniad i Gynllunio Iaith Swyddfa Iaith, Castell Newydd Emlyn 16/05/2019

Ffioedd a pholisi archebu a chanslo

I gadw lle ar gwrs dychwelwch y Ffurflen Gofrestru at:

Hyfforddiant, IAITH, Uned 3, Parc Busnes Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin. SA38 9DB neu post@iaith.eu

Gweler rhestr ehangach o gyrsiau yma.

Yn ychwanegol at y cyrsiau uchod gall IAITH gynllunio hyfforddiant neu ddatblygu adnoddau hyfforddi wedi eu teilwra'n benodol ar gyfer eich anghenion chi ar unrhyw agwedd ar ddatblygu dwyieithrwydd a hyrwyddo'r Gymraeg.

Os hoffech gomisiynu'r Cwmni i ddarparu hyfforddiant, cysylltwch a Siwan Tomos ar 01745 222 052 i drafod ymhellach neu anfonwch e-bost at post@iaith.eu