Arwain ac ysgogi newid ar sail y Safonau Iaith


Dyddiad: 12 July
Lleoliad: Llandarcy
Hyfforddwr: Clare Grist
Tâl: £155 + TAW / £125 + TAW i aelodau IAITH
Amser: 9:30 am - 16:00 pm

Nod yr hyfforddiant yw cyflwyno gwybodaeth a dulliau i gefnogi rheolwyr ac arbenigwyr  i baratoi a gweithredu’n strategol ac yn ymarferol ar gyfer y safonau iaith.

Mae’r cwrs yma yn addas ar gyfer rheolwyr ac arbenigwyr strategol /gweithredol sydd â chyfrifoldeb am gyflwyno neu weithredu'r safonau iaith o fewn asiantaeth.

Bydd yr hyfforddiant yma yn cael ei gyflwyno yn ddwyieithog.

Cynnwys:

Mae’r gweithdy hwn yn cwmpasu:

  • Model cyfannol o gynyddu defnydd iaith
  • Arwain y broses – dadansoddiad gap / cynllun gweithredu / ymgysylltiad / ymwybyddiaeth
  • Rheoli newid / sgiliau arweinyddiaeth /deallusrwydd emosiynol 

Hwylusydd:

Mae Clare Grist wedi gweithio gydag IAITH fel ymgynghorydd dros y 11 mlynedd diwethaf. Mae ganddi gefndir yn y maes addysg a hyfforddiant drwy ei gyrfa flaenorol gyda llywodraethau lleol a’i gwaith annibynnol ym meysydd ymwybyddiaeth iaith, rheolaeth ac arweinyddiaeth. Yn ogystal â’i gwaith annibynnol erbyn hyn mae hefyd yn gweithio fel Uwch Swyddog Dwyieithrwydd o fewn asiantaeth Cymru gyfan.

Rhaglen

1

Bite-Sized Training - Managing Change

2

Bite-Sized Training - Planning Small Projects

3

Change Management Plan - Workbook and template

4

Developing Policies,Protocols and procedures

5

Developing Policies, Protocols and Procedures using Kotter's 8 Step Change Management Model

6

Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (1) / The Welsh Language Standards Regulations (1)

7

Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (2) / The Welsh Language Standards Regulations (2)

8

Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (3)

9

The Welsh Language Standards Regulations (3)

10

Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (4) / The Welsh Language Standards Regulations (4)

11

Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (5) / The Welsh Language Standards Regulations (5)