Cyfieithu o Ddydd i Ddydd


Dyddiad: 09 November
Lleoliad: Galeri Caernarfon
Hyfforddwr: Gwenlli Haf (Cyfieithu Amnis)
Tâl: £85/£70 i aelodau IAITH (+TAW)
Amser: 9:30 am - 12:30 pm
  • Cyflwyno cyd-destun cyfieithu yn y gweithle – Pryd? Pam? Faint?
  • Mesur y teimlad cyffredinol yn yr ystafell
  • Pryderon cyffredin
  • Trafferthion cyffredin
  • Mynd ati i gyfieithu: beth sydd ei angen, a beth sydd ar gael?
  • Cyflwyno rhai adnoddau defnyddiol: geiriaduron a thermiaduron ar-lein, llyfrau defnyddiol, rhestr gwirio i’w gadw wrth law
  • Casgliad o ymarferion hwyliog, byr
  • Cwestiynau a thrafodaeth
  • Geiriau i gloi 

Rhaglen