Cyflwyniad i Gynllunio Iaith (1)


Dyddiad: 15 September
Lleoliad: Galeri, Caernarfon
Hyfforddwr: Dr Kathryn Jones
Tâl: £155 + TAW / £125 + TAW i aelodau IAITH
Amser: 9:30 am - 16:30 pm

Nod

Bwriad y cwrs yw rhoi cyfle i bobl sy’n gweithio gyda’r Gymraeg i ymgyfarwyddo â phrif egwyddorion y maes Polisi a Chynllunio Iaith (P&CI) a pherthnasu hynny i’w maes gwaith eu hunain.

Cynnwys: Diwrnod 1 (Bydd sesiwn 2 yn yr Hydref i rai sy'n dymuno. Gellir cofrestru ar gyfer un diwrnod yn unig neu’r ddau ddiwrnod 

Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau a gweithgareddau gweithdy ar yr agweddau canlynol:

 • Diffiniadau: Beth yw iaith? Beth yw diwylliant?
 • Iaith, tiriogaeth a rhwydweithiau cymdeithasol
 • Iaith a grym - hawliau a chydraddoldeb
 • Cysgod hanes
 • Deall y profiad dwyieithog
 • Beth yw polisi a chynllunio iaith?
 • Olrhain y gwreiddiau
 • Rhai egwyddorion a modelau
 • P&CI yng Nghymru
 • Iaith a newid cymdeithasol
 • Newid ymddygiad ieithyddol

 

Paratoir pecyn hyfforddi ar sail yr wybodaeth a gyflwynir, ynghyd â llyfryddiaeth bwrpasol.

Gosodir aseiniad darllen a myfyrio ar ddiwedd Diwrnod 1 ar gyfer Diwrnod 2 i’r rhai sydd am fynychu’r ail ddiwrnod yn ogystal.

Cyfrwng

Cymraeg fydd iaith yr hyfforddi.

 

Hyfforddwr

Kathryn Jones yw Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil IAITH. P&CI ac arferion iaith oedd maes doethuriaeth Kathryn. Mae’n hyfforddwr profiadol, gyda thros 20 mlynedd o brofiad yn darparu nifer o gyrsiau academaidd a datblygiad proffesiynol mewn P&CI yng Nghymru a thu hwnt. Mae’n dysgu tystysgrif ôl-radd P&CI ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Rhaglen