Cyflwyniad i RBA


Dyddiad: 25 June
Lleoliad: Castell Newydd Emlyn
Hyfforddwr: Gareth Ioan
Tâl: £75 + TAW (£65 + TAW i aelodau IAITH)
Amser: 9:00 am - 13:00 pm

Bydd y sesiwn fer hon yn gyfle i dderbyn gwybodaeth ddechreuol am y dull Atebolrwydd Seiliedig ar Ganlyniadau (RBA) a ddefnyddir yn helaeth gan asiantaethau cyhoeddus i fesur perfformiad rhaglenni a gwasanaethau. Bydd yn gyfle i ymgyfarwyddo gyda’r egwyddorion sylfaenol, y dull a’r derminoleg. Bydd hefyd yn gyfle  i berthnasu’r ymagwedd at eich maes gwaith chi. Anelir yn bennaf at reolwyr yn y maes polisi a chynllunio iaith ond mae croeso mawr i eraill.

Rhaglen