Cymraeg ar y Cyfrifiadur


Dyddiad: 08 December - 08 December
Lleoliad: Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
Hyfforddwr: Dr Llion Jones
Tâl: £85 + TAW / £70 + TAW aelodau IAITH
Amser: 9:00 am - 13:00 pm

 Nod

Nod yr hyfforddiant yw darparu cyflwyniad ymarferol i adnoddau cyfrifiadurol sydd ar gael i hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg ar y cyfrifiadur. 

Ar gyfer pwy: Mae’r cwrs yma ar gyfer:

 • Unigolion sydd yn defnyddio’r Gymraeg yn ei gwaith o ddydd i ddydd;
 • Unigolion sydd yn newydd i weithle dwyieithog/Cymraeg sydd yn dymuno defnyddio’r Gymraeg ar y cyfrifiadur. 

Cynnwys:

Cyflwyniad ymarferol i’r adnoddau cyfrifiadurol sydd ar gael i hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg. Mae'r gweithdy hwn yn cwmpasu:

 • Cysgliad
 • To Bach
 • Offer gwirio
 • Microsoft
 • Adnoddau geiriadurol electronig ac
 • Adnoddau terminoleg

Deilliannau Dysgu:

Bydd y sawl sy’n dilyn y cwrs  yn dysgu:

 • beth sydd ar gael i’w cefnogi i ddefnyddio’r Gymraeg ar y cyfrifiadur
 • sut i ddefnyddio’r adnoddau
 • sut i gael gafael ar yr adnoddau er mwyn eu rhannu yn eu gweithleoedd. 

Darparwr:

Canolfan Bedwyr

Canolfan Bedwyr yw canolfan ragoriaeth Prifysgol Bangor ar gyfer gwasanaethau, ymchwil a thechnoleg Cymraeg. Yn ogystal â’i gwaith craidd yn cefnogi a hwyluso defnydd o’r Gymraeg yn y brifysgol ei hun, mae’r ganolfan hefyd yn darparu hyfforddiant allanol ac yn datblygu adnoddau ar gyfer y Gymraeg.

Mae'r ganolfan yn gyfrifol am Cysgliad, pecyn sy’n cynnwys meddalwedd gwirio iaith a gramadeg a chasgliad o eiriaduron electronig cynhwysfawr.

                                                                 

Rhaglen