Gloywi Iaith


Dyddiad: 14 February
Lleoliad: Chapter, Caerdydd
Hyfforddwr: Meirion Prys Jones
Tâl: £70+TAW aelodau / £85+TAW
Amser: 13:00 pm - 16:00 pm

Nod y cwrs:

Ysgrifennu Cymraeg yn fwy hyderus, clir a chywir.

Amcanion y cwrs:

  • Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi cael cyfle i:
  • Adolygu nifer o reolau gramadeg
  • Rhoi prawf ar eich sgiliau ysgrifennu
  • Cymhwyso'r wybodaeth ar gyfer eich gwaith bob dydd a chynhyrchu darnau ysgrifenedig rydych yn falch ohonynt.

Mae'r cwrs yn cynnwys nifer o agweddau, er enghraifft,

  • Defnyddio geiriadur yn effeithiol
  • Y treigladau
  • Yr arddodiaid a'r fannod
  • Dyblu'r 'n'
  • Ysgrifennu Cymraeg clir
  • Gwirio dogfennau gyda chymorth electronig

Caiff yr hyfforddiant ei seilio ar gyfres o weithgareddau ymarferol sy'n help i fagu hyder a chynyddu sgiliau.

Rhaglen