Gwneud y defnydd gorau o’r cyfryngau cymdeithasol


Dyddiad: 16 March
Lleoliad: Canolfan Glasdir, Llanrwst
Hyfforddwr: Dewi Eirig Jones
Tâl: £85 + TAW / £70 + TAW aelodau IAITH
Amser: 10:00 am - 12:00 pm

Nod yr hyfforddiant yw cyflwyno gwybodaeth ar sut ddefnyddio gwefannau cymdeithasol er mwyn cyrraedd cynulleidfa ddigidol eang.

Ar gyfer pwy: Mae’r cwrs yma ar gyfer:

  • Unigolion sydd yn dymuno gwneud defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo’u gwaith
  • Unigolion sydd eisiau gwella presenoldeb eu mudiad ar y gwefannau cymdeithasol
  • Unigolion sydd yn dymuno gwybod mwy am wefannau cymdeithasol a sut y maent yn cael eu defnyddio i farchnata

Bydd yr hyfforddiant yma yn cael ei gyflwyno yn Gymraeg.

Cynnwys:

  • Mae'r gweithdy hwn yn cwmpasu:
  • Beth yw cyfrwng cymdeithasol
  • Beth yw gwerth defnyddio gwefannau cymdeithasol
  • Beth yw gwerth masnachol gwefannau cymdeithasol 
  • Sut i sicrhau presenoldeb ar rwydweithiau cymdeithasol
  • Sut i ymgysylltu â’r cyhoedd ar rwydweithiau cymdeithasol
  • Esiamplau o arfer dda

Darparwr: Dewi Eirig Jones (Lliwiol)

Mae Dewi Eirig yn hyfforddwr ac yn ymgynghorwr profiadol sydd wedi bod yn gweithio o dan yr enw   Lliwiol . Mae’n darparu hyfforddiant a gwasanaeth ymgynghori cyfryngau cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg a ’r Saesneg. Mae o hefyd yn cyfrannu at drafodaethau ar y pwnc ar Radio Cymru yn rheoliad. Mae Dewi hefyd yn llysgennad gwirfoddol gyda'r cwmni rhyngwladol Hootsuite. 

Rhaglen