Gwybodaeth i Gyflogwyr- Sesiwn Blasu


Dyddiad: 14 December - 14 December
Lleoliad: Gwesty'r Copthorne, Caerdydd
Hyfforddwr: Siwan Tomos a Gareth Ioan
Tâl: Am ddim
Amser: 10:30 am - 12:30 pm

Bydd y Sesiynau Blasu: Gwybodaeth i Gyflogwyr 'Cymraeg Gwaith' yn cynnwys:

 • Rhoi gwybodaeth i swyddogion perthnasol am y Gwasanaeth Gwybodaeth i Gyflogwyram y Gymraeg
 • Rhannu gwybodaeth am yr holl gyfleoedd sydd ar gael i chi drwy raglen Cymraeg Gwaith
 • Cyfle i rannu syniadau ynglŷn ag anghenion dysgu eich gweithleoedd ar faterion yn ymwneud â'r Gymraeg a chynyddu sgiliau iaith y gweithlu 
 • Cyflwyniad i'r pecyn Gwybodaeth i Gyflogwyr am y Gymraeg  sydd yn edrych ar yr ystod isod o bynciau: 
 1. Cyflwyniad i’r cyd-destun polisi cyfredol;
 2. Gwybodaeth am yr angen i gynllunio gweithluoedd dwyieithog;
 3. Manteision cynyddu dwyieithrwydd sefydliadol;
 4. Sut i ddadansoddi anghenion sgiliau Cymraeg eich sefydliad;
 5. Hyfforddiant sydd ar gael i’ch helpu drwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol;
 6. Cefnogi dysgwyr yn y gweithle, a
 7. Cynllunio i’r dyfodol.

Mae’r sesiynau wedi eu teilwra ar gyfer:

 • Swyddogion iaith
 • Swyddogion hyfforddi
 • Staff AD perthnasol 
 • Rheolwyr

Rhaglen