Gloywi Iaith


Dyddiad: 20 November - 20 November
Lleoliad: Chapter, Caerdydd
Hyfforddwr: Meirion Prys Jones
Tâl: £155+TAW
Amser: 10:00 am - 16:00 pm

Nod y cwrs:

Ysgrifennu Cymraeg yn fwy hyderus, clir a chywir.

Amcanion y cwrs:

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi cael cyfle i:
Adolygu nifer o reolau gramadeg
Rhoi prawf ar eich sgiliau ysgrifennu
Cymhwyso'r wybodaeth ar gyfer eich gwaith bob dydd a chynhyrchu darnau ysgrifenedig rydych yn falch ohonynt.

Mae'r cwrs yn cynnwys nifer o agweddau, er enghraifft,

Defnyddio geiriadur yn effeithiol
Y treigladau
Yr arddodiaid a'r fannod
Dyblu'r 'n'
Ysgrifennu Cymraeg clir
Gwirio dogfennau gyda chymorth electronig

Caiff yr hyfforddiant ei seilio ar gyfres o weithgareddau ymarferol sy'n help i fagu hyder a chynyddu sgiliau.

Cofrestrwch ar-lein yma neu trwy gwblhau’r ffurflen cofrestru isod

Rhaglen