Hyfforddiant Defnyddio Dulliau Newid Ymddygiad ym Mholisi a Chynllunio Iaith


Dyddiad: 25 September - 25 September
Lleoliad: Rhithiol
Hyfforddwr: Dr Osian Elias
Tâl: £110 +TAW
Amser: 9:30 am - 12:00 pm

Cynigia’r sesiwn:

  • Cyflwyniad i faes polisi newid ymddygiad
  • Amlinelliad o’r fframweithiau polisi newid ymddygiad cyfredol
  • Dealltwriaeth sylfaenol o seicoleg ymddygiad
  • Dealltwriaeth o bolisi iaith ymddygiadol
  • Dealltwriaeth o ddulliau newid ymddygiad a sut i’w rhoi ar waith.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am ein hyfforddiant drwy gysylltu gyda Bethan Williams ,  Rheolwr Addysg a Hyfforddiant IAITH.

Rhaglen