Mwy na Geiriau - Y Gymraeg a Gofal


Dyddiad: 25 May
Lleoliad: Maentwrog, Gwynedd
Hyfforddwr: Siwan Tomos
Tâl: £85 + TAW (£70 + TAW i aelodau IAITH)
Amser: 9:30 am - 12:30 pm

Nod 

Nod yr hyfforddiant yw trafod arwyddocâd fframwaith strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol gan ystyried:

  • Pam bod angen i chi ddatblygu’r gwasanaethau sydd ar gael i ddefnyddwyr  gwasanaeth sy’n siarad Cymraeg
  • Beth y mae angen i chi ei wybod am y fframwaith strategol olynol
  • Sut y gallwch chi fynd ati i gynllunio gwasanaeth er mwyn gweithredu egwyddor y Cynnig Rhagweithiol a sut i ddatblygu patrwm o arfer dda. 

Cynulleidfa Darged 

Mae'r cwrs yma ar gyfer unigolion sy'n gweithio yn y maes gofal a iechyd ac sy'n dymuno deall mwy am sut i gefnogi anghenion pobl ddwyieithog. 

Hyfforddwraig 

Siwan Tomos yw Cyfarwyddwr Addysg a Hyfforddiant IAITH: y ganolfan cynllunio iaith. Ymunodd Siwan â'r tim ar ddiwedd 2011 gan ddod o gefndir gwaith ieuenctid. Hi sy'n arwain ar brosiectau cymunedol y cwmni. Mae hefyd yn hyfforddwraig brofiadol ac wedi darparu pob math o sesiynau hyfforddiant yn ymwneud ag ymwybyddiaeth iaith i lu o sefydliadau yng Nghymru. Mae'r sefydliadau yma yn cynnwys y Cynulliad, Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, Opera Cenedlaethol Cymru a Bwrdd Iechyd Hywel Dda. 

Mae hefyd yn cyfrannu i broseictau ymchwil IAITH

Am gwestiynau penodol yn ymwneud â'r hyfforddiant cysylltwch â  siwan.tomos@iaith.eu

Rhaglen