Ymgysylltu gyda chymunedau


Dyddiad: 05 October
Lleoliad: Ty Menai, Parc Menai
Hyfforddwr: Ffion Alun
Tâl: £85 + TAW / £70 + TAW aelodau IAITH
Amser: 9:00 am - 13:00 pm

Nod yr hyfforddiant yw cyflwyno gwybodaeth a dulliau i gefnogi gweithwyr i ymgysylltu yn effeithiol gyda gwahanol grwpiau.

Mae’r cwrs yma yn addas ar gyfer staff mudiadau sydd yn dymuno clywed wrth gymunedau, derbyn barn a gwybodaeth wrth y cyhoedd ac sydd eisiau datblygu perthynas adeiladol gyda chymunedau anodd eu cyrraedd.

Bydd yr hyfforddiant yma yn cael ei gyflwyno yn Gymraeg

Cynnwys:

Mae’r gweithdy hwn yn cwmpasu:

  • Gwerth ymgysylltu gyda chymunedau (i gymunedau ac i fudiadau)
  • Dulliau ymarferol i ymgysylltu a chyfle i’w defnyddio
  • Astudiaeth achos
  • Rhwystrau posib a datrys problemau

Hwylusydd:

Mae Ffion Alun wedi gweithio gydag IAITH dros y tair blynedd diwethaf fel Swyddog Datblygu Estyn Llaw.  Mae’n hyfforddwraig fedrus ac mae ganddi gefndir yn y maes hyfforddi drwy ei gyrfa flaenorol gyda Grŵp Llandrillo Menai a Gyrfa Cymru.

Yn ei chyfnod gydag Estyn Llaw mae Ffion bod yn gweithio gyda nifer o grwpiau cymunedol ar draws Sir Conwy yn eu hannog i gymryd rhan mewn amryw o ymgynghoriadau.

Rhaglen