Addysg Gymraeg / Ddwyieithog i Bawb - Gweithdy 2

Zoom
10:00 am - 12:00 pm, 26 Ionawr 2022


Cynhelir yr ail weithdy yng nghyfres Addysg Gymraeg / Ddwyieithog i Bawb ar 26 Ionawr 2022 rhwng 10-12.

Thema’r gweithdy fydd Profiadau Personol mewnfudwyr mewn Addysg Gymraeg /Ddwyieithog.

Cofrestrwch yma