Creu Lleoedd … lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Gweminar - Eisteddfod AmGen
15:00 pm - 16:00 pm, 06 Awst 2020


Yr egwyddor o Greu Lleoedd yw dull Llywodraeth Cymru o roi amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith drwy’r system gynllunio.

Bydd y weminar hon yn edrych ar gynllunio defnydd tir o bersbectif Cymraeg 2050 a thrafod syniadau ar gyfer cryfhau cyfraniad Creu Lleoedd i'r ymdrech genedlaethol.

Gweminar: 15.00 Dydd Iau 6 Awst 2020

Cofrestrwch yma: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_X9lKEobrRKiyZqELF0xhbg

Gwyliwch eto yma