Cyflwyniad i Gynllunio Iaith

Swyddfa Iaith, Castell Newydd Emlyn
9:30 am - 16:30 pm, 16 Mai 2019


Bwriad y cwrs yw rhoi cyfle i bobl sy’n gweithio gyda’r Gymraeg i ymgyfarwyddo â phrif egwyddorion y maes Polisi a Chynllunio Iaith (P&CI) a pherthnasu hynny i’w maes gwaith eu hunain.

Mwy o wybodaeth yma.