Ymwybyddiaeth Iaith

Rhithiol
9:30 am - 12:30 pm, 31 Ionawr 2024


Cynyddu ymwybyddiaeth y mynychwyr o ddwyieithrwydd Cymru a goblygiadau deddfwriaethol ar hawliau unigolion a’r cyfrifoldebau sydd gan sefydliadau.

Ffi: £110+TAW

Gallwch gael mwy o wybodaeth am ein hyfforddiant drwy gysylltu gyda Bethan Williams ,  Rheolwr Addysg a Hyfforddiant IAITH.