Newyddion

Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd swyddfeydd IAITH ar gau ar y 1af o Fawrth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

mwy

(Ychwanegwyd ar 27/02/2018)

No image available

Mae IAITH yn chwilio am unigolyn bwrdfrydig i lenwi'r swydd isod: 

Swyddog Cyllid  (swydd llanw cyfnod mamolaeth)

mwy

(Ychwanegwyd ar 26/05/2017)

Cadeirydd newydd i IAITH

Penodwyd Gareth Ioan i lywio IAITH i’r cyfnod nesaf yn ei hanes. Etholwyd Gareth i’r gadair yng nghyfarfod Bwrdd Cyfarwyddwyr IAITH ar 18 Ionawr 2017.

mwy

(Ychwanegwyd ar 10/02/2017)

Iaith: Yr Achos Busnes

Dros y misoedd nesaf bydd IAITH: y ganolfan cynllunio iaith, yn gweithio gyda busnesau mewn tair tref yn Sir Ddinbych er mwyn cynyddu gallu busnesau i weithio’n ddwyieithog. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 16/11/2016)

NPLD

Bu Gareth Ioan yn cynrychioli IAITH yn seminar yr NPLD ym Mrwsel yn ddiweddar.

mwy

(Ychwanegwyd ar 07/11/2016)

No image available

                           

Dros yr wythnosau diwethaf mae IAITH wedi bod yn paratoi ymateb Cynllunwyr Iaith Cymru i strategaeth ddrafft y Llywodraeth ‘Miliwn o Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.’

mwy

(Ychwanegwyd ar 27/10/2016)

Blas o’r Gymraeg

Bu criw o Gysgod y Gogarth, Llandudno yn cael hwyl yn mwynhau sesiynau Blas o Gymraeg.  

mwy

(Ychwanegwyd ar 01/09/2016)

Tribiwnlys y Gymraeg:  ei swyddogaeth  a’i ddatblygiad

Ar ddydd Iau y 4ydd o Awst yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni , traddododd Keith Bush QC ddarlith flynyddol Cynllunwyr Iaith Cymru. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 24/08/2016)

IAITH yn ehangu’r tîm

Mae IAITH yn falch o groesawu tîm o Ymgynghorwyr Cysylltiol newydd i gydweithio ochr yn ochr â’r staff craidd. “Wrth edrych ymlaen i gyfnod newydd yn hanes y cwmni, rydyn ni’n falch o fedru cyhoeddi tîm cryf o Ymgynghorwyr Cysylltiol a fydd yn gweithredu dan faner IAITH”, meddai’r Rheolwr Gyfarwyddwr newydd Dr Kathryn Jones.

mwy

(Ychwanegwyd ar 27/07/2016)

No image available

Mae angen i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mwy yn natblygiad proffesiynol y sector polisi a chynllunio iaith. Dyna oedd neges Gareth Ioan, Prif Weithredwr IAITH, yng Nghyfarfod Blynyddol y ganolfan cynllunio iaith ar 13 Gorffennaf.

mwy

(Ychwanegwyd ar 18/07/2016)

Tudalen 3 o 6 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Digwyddiadau

05 Awst 2021

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru