Newyddion

 Adroddiad ar ddarparu Gaeleg i Oedolion.

Mae adroddiad ar ddarparu Gaeleg i Oedolion drwy gyfrwng Wlpan, y bu IAITH yn bartner ymchwil ynddo ar y cyd â Phrifysgol Aberdeen a Phrifysgol Gorllewin yr Alban, wedi ei gyhoeddi ar wefan Bòrd na Gàidhlig. Mae’r adroddiad dwyieithog Gaeleg Saesneg yn adolygiad o‘r trefniadau cyfredol yn y maes acmwy

mwy

(Ychwanegwyd ar 19/05/2015)

Swydd Twf

Mae cyfle wedi codi am swydd rhan amser gyda Twf ym Mhenweddig, Aberystwyth . Am fanylion pellach dilynwch y ddolen.

Disgrifiad Swydd.

Ffurflen Gais.

mwy

(Ychwanegwyd ar 05/05/2015)

IAITH yn Galicia

Bu IAITH yn Vigo yn Galicia ar gyfer cyfarfod y rhwydwaith Ewropeaidd ar Siaradwyr Newydd mewn Ewrop Amlieithog – Heriau a Chyfleoedd.  

mwy

(Ychwanegwyd ar 29/04/2015)

 Strategaeth yr Iaith Gernyweg 2015-25

Braint oedd hi i IAITH gyflwyno Strategaeth ar gyfer Iaith Gernyweg 2015-25 i sylw Cyngor Cernyw a Phartneriaeth yr Iaith Gernyweg (Maga) ar 20 Mawrth yn Truro.

mwy

(Ychwanegwyd ar 27/03/2015)

Swyddi gyda Twf

Mae cyfle wedi codi am swydd rhan amser gyda Twf yng Ngogledd Ceredigion a Sir Benfro . Am fanylion pellach dilynwch y ddolen.

mwy

(Ychwanegwyd ar 18/03/2015)

Cymraeg Bob Dydd

Yn ddiweddar bu IAITH yn cynnal gweithdy yng Nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd. Roedd prosiect Cymraeg Bob Dydd yr Urdd yn cynnal digwyddiad i hybu dwyieithrwydd ymysg disgyblion sy’n astudio Cymraeg fel ail iaith. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 11/03/2015)

IAITH yn cyd-weithio gyda’r Sámi

Ar ddiwedd Ionawr bu IAITH yn cyd-weithio gyda grŵp o Skolt Sámi ac Inari Sámi. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 24/02/2015)

IAITH+

Mae IAITH a'r Urdd wedi dechrau gweithio ar brosiect newydd yn ystod y misoedd diwethaf. Bwriad IAITH+ yw darparu cyfle i grwpiau chweched dosbarth gymryd rhan mewn cyfres o weithdai dwyieithog i hyrwyddo manteision dwyieithrwydd. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys elfennau o ymwybyddiaeth iaith,mwy

mwy

(Ychwanegwyd ar 29/01/2015)

Mwy na geiriau

Daeth criw da ynghyd i weithdy hyfforddi IAITH ar strategaeth iechyd a gofal, Mwy na geiriau yn Llandarcy ar 4 Rhagfyr. Roedd yn gyfle i gynrychiolwyr awdurdodau lleol a mudiadau trydydd sector ddod at ei gilydd i gyfnewid syniadau ac arfer da a chynllunio ar gyfer datblygu a chryfhau'rmwy

mwy

(Ychwanegwyd ar 23/01/2015)

Iaith ac Economi

Cynadleddwyr yng nghynadledd IAITH a Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru.Dechrau trafodaeth allweddol er dwysau'r dealltwriaeth o'r cyswllt cymhleth rhwng cynllunio iaith a datblygu economi - cyflogaeth, sgiliau, cynnyrch, cynllunio strategol, cronfeydd Ewropeaidd, gwerth ychwanegol, mentergarwch,mwy

mwy

(Ychwanegwyd ar 15/12/2014)

Tudalen 5 o 5 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru