Iaith ac Economi

Cynadleddwyr yng nghynadledd IAITH a Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru.Dechrau trafodaeth allweddol er dwysau'r dealltwriaeth o'r cyswllt cymhleth rhwng cynllunio iaith a datblygu economi - cyflogaeth, sgiliau, cynnyrch, cynllunio strategol, cronfeydd Ewropeaidd, gwerth ychwanegol, mentergarwch,mwy

mwy

(Ychwanegwyd ar 15/12/2014)