Newyddion

IAITH yn cyd-weithio gyda’r Sámi

Ar ddiwedd Ionawr bu IAITH yn cyd-weithio gyda grŵp o Skolt Sámi ac Inari Sámi. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 24/02/2015)

IAITH+

Mae IAITH a'r Urdd wedi dechrau gweithio ar brosiect newydd yn ystod y misoedd diwethaf. Bwriad IAITH+ yw darparu cyfle i grwpiau chweched dosbarth gymryd rhan mewn cyfres o weithdai dwyieithog i hyrwyddo manteision dwyieithrwydd. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys elfennau o ymwybyddiaeth iaith,mwy

mwy

(Ychwanegwyd ar 29/01/2015)

Mwy na geiriau

Daeth criw da ynghyd i weithdy hyfforddi IAITH ar strategaeth iechyd a gofal, Mwy na geiriau yn Llandarcy ar 4 Rhagfyr. Roedd yn gyfle i gynrychiolwyr awdurdodau lleol a mudiadau trydydd sector ddod at ei gilydd i gyfnewid syniadau ac arfer da a chynllunio ar gyfer datblygu a chryfhau'rmwy

mwy

(Ychwanegwyd ar 23/01/2015)

Iaith ac Economi

Cynadleddwyr yng nghynadledd IAITH a Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru.Dechrau trafodaeth allweddol er dwysau'r dealltwriaeth o'r cyswllt cymhleth rhwng cynllunio iaith a datblygu economi - cyflogaeth, sgiliau, cynnyrch, cynllunio strategol, cronfeydd Ewropeaidd, gwerth ychwanegol, mentergarwch,mwy

mwy

(Ychwanegwyd ar 15/12/2014)

Tudalen 8 o 8 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru