Brexit a’n Tir

17 Hydref 2018

Bu Gareth Ioan yn sôn am y seminar ar oblygiadau cynigion Llywodraeth Cymru yng nghyswllt taliadau uniongyrchol i ffermwyr ar y Bwletin Amaeth bore ‘ma. 


Mae’r bwletin i’w glywed yma ac mae’r erthygl yn dechrau ar 1’55’’ https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p06p241r