Brexit a’n Tir

29 Hydref 2018

Mae Cynllunwyr Iaith Cymru wedi cyflwyno ei ymateb i ymgynghoriad Brexit a’n Tir Llywodraeth Cymru.


Brexit a’n Tir

 Mae ymateb CIC yn cynnig 8 argymhelliad sy’n cynnwys yr angen i:

  • osod cynnal y Gymraeg yn ein cymunedau gwledig yn un o’r nodau strategol ac yn egwyddor ganolog i unrhyw gynlluniau newydd a argymhellir;
  • gynnal asesiad effaith ieithyddol llawn yng nghyswllt y cynlluniau arfaethedig;
  • gasglu data manwl ynghylch y cysylltiad arwyddocaol rhwng y sector amaeth a’r Gymraeg a/neu’n gosod trefn i wneud hynny;
  • sicrhau bod buddiannau’r Gymraeg yn cael eu hystyried yn llawn wrth i’r Llywodraeth bennu’r ‘nwyddau cyhoeddus’ y mae’n disgwyl i’r sector ‘rheoli tir’ eu cynhyrchu i’r dyfodol

Darllenwch Ymateb Cynllunwyr Iaith Cymru.