Dydd Gŵyl Dewi Hapus

28 Chwefror 2022

Bydd swyddfeydd IAITH ar gau ar y 1af o Fawrth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.


Dydd Gŵyl Dewi Hapus

Mae IAITH yn gefnogol iawn i'r ymgyrch i gyhoeddi Dydd Gŵyl Dewi yn ŵyl genedlaethol. Ers sefydlu'r cwmni yn 1993 rydym wedi caniatáu diwrnod o wyliau i'r staff i anrhydeddu ein nawddsant.

Dymunwn Ddydd Gŵyl Dewi llawen i chi gyd!