Gwerthuso Cynllun Gaeleg yr Alban

19 Mai 2016

Mae IAITH a Phrifysgol Caeredin yn cynnal gwerthusiad o Gynllun Iaith Gaeleg Cenedlaethol 2012 – 2017.


Gwerthuso Cynllun Gaeleg yr Alban

Mae IAITH a Phrifysgol Caeredin yn cynnal gwerthusiad o Gynllun Iaith Gaeleg Cenedlaethol 2012-2017 yr Alban ar ran Bòrd na Gaidhlig. Y tîm ymchwil yw: Yr Athro Rob Dunbar, Yr Athro  Wilson McLeod a’r Dr Stuart Dunmore (Prifysgol Caeredin) a Dr Kathryn Jones a’r Athro Colin H. Williams (IAITH). Dosberthir  holiadur ar-lein yn yr Alban a chynhelir grwpiau ffocws mewn sawl lleoliad. 

Gallwch ddarllen crynodeb ddwyieithog o Feysydd Datblygu,  Allbynnau Penodol  a Blaenoriaethau Strategol y Cynllun Iaith Gaeleg Cenedlaethol 2012 – 2017 yma.

Mae copi Gaeleg o’r cynllun llawn ar gael yma

Mae copi Saesneg o’r cynllun llawn ar gael yma.