IAITH yng Nghernyw (eto)

08 Mehefin 2015


IAITH yng Nghernyw (eto)

Bu Prif Weithredwr IAITH, Gareth Ioan, a Meirion Prys Jones yn annerch cynhadledd iaith yn Truro ar ddydd Sadwrn 28 Mai. Roedd y gynhadledd yn benllanw proses sydd wedi gweld IAITH yn cynorthwyo Cyngor Cernyw a’r bartneriaeth iaith Maga i ddatblygu strategaeth iaith newydd ar gyfer y ddegawd nesaf ynghyd â chynllun ailstrwythuro strategol. Ceir mwy o wybodaeth am y Gernyweg yma: http://www.magakernow.org.uk/