Iaith: Yr Achos Busnes

16 Tachwedd 2016

Dros y misoedd nesaf bydd IAITH: y ganolfan cynllunio iaith, yn gweithio gyda busnesau mewn tair tref yn Sir Ddinbych er mwyn cynyddu gallu busnesau i weithio’n ddwyieithog. 


Iaith: Yr Achos Busnes

Mae tystiolaeth yn dangos bod busnesau sydd yn arddangos sgiliau a gweithle dwyieithog yn medru cynyddu apêl eu busnes i siaradwyr Cymraeg, i ddysgwyr ac i dwristiaid – rydym felly yn anelu i gynyddu masnach a gwella llinell waelod y busnesau.

Y tair tref y byddwn yn gweithio ynddynt yw:

  • Llanelwy
  • Llangollen
  • Prestatyn

Mae’r prosiect peilot arloesol yma, a ariannir gan Gyngor Sir Ddinbych, yn gweithio’n benodol i godi ymwybyddiaeth, sgiliau a hyder busnesau i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’r cwsmeriaid.

Bydd y gwaith yn cynnwys:

  • Hyfforddiant i gyflwyno gwybodaeth, codi sgiliau a rhannu adnoddau
  • Sesiynau mentora 1:1 i rymuso busnesau i fapio a chynllunio eu defnydd o ddwyieithrwydd
  • Creu a rhannu adnodd pwrpasol a fydd yn galluogi busnesau i ddefnyddio rhywfaint o Gymraeg ar lafar, yn ysgrifenedig ac ar y we.

Rydym wedi enwi’r prosiect yn Iaith: Yr Achos Busnes gan fod ymchwil yn dangos bod gweithredu’n ddwyieithog yn medru helpu’r busnes i fasnachu yn llwyddiannus ac i ymestyn ei rwydweithiau.

Os hoffech ragor o wybodaeth am waith y prosiect neu os hoffech fod yn rhan o’r cynllun, mae croeso mawr i chi gysylltu â mi ar 01745 222052 neu siwan.tomos@iaith.eu