Kathryn a Siapan.

02 Rhagfyr 2021

Mae trosglwyddo iaith yn y teulu yn agwedd ar bolisiau a gweithgareddau adfer ieithoedd lleiafrifol sy’n cael llawer o sylw ar draws y byd. 


Kathryn a Siapan.

Dros yr ugain mlynedd diwethaf mae IAITH wedi bod yn datblygu cysylltiadau gyda chymunedau ieithyddol ar draws Ewrop a rhannau eraill o’r byd - yn rhannu a chyfnewid gwybodaeth am drosglwyddo iaith a chynllunio ieithyddol. Yn ddiweddar, bu Kathryn yn cyflwyno darlith ar y pwnc i fyfyrwyr ac ymchwilwyr yn Siapan.