Ma’ Rhwydweithio’n gweithio

12 Chwefror 2021

Mae partneriaeth LLECHI, GLO a CHEFN GWLAD yn eich gwahodd i webinar fore dydd Iau, 25 Chwefror (11.00 – 12.00 o’r gloch) i ddathlu blwyddyn gyntaf y prosiect arloesol hwn. Mi fydd yr arweinwyr newydd eu hunain yn eich cyflwyno i’w gwaith yn lleol ac i swmp a sylwedd y  croesffrwythloni cyffrous sydd wedi deillio o’u cydweithio. Ac i’w holi am y glo mân (fel petai) y bydd y newyddiadurwr Dylan Iorwerth. 

Cofrestrwch yma: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iJn_fkSxSZeM6B5HdlE29A

Am gymorth neu ragor o fanylion cysylltwch â post@iaith.cymru