Y Cynnig Gwell i Ysgolion Uwchradd

08 Rhagfyr 2021

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) wedi comisiynu IAITH i  werthuso’r  Cynnig Gwell i Ysgolion Uwchradd. 


Y Cynnig Gwell i Ysgolion Uwchradd

Nod yr gwerthusiad yw helpu CCC i dynnu sylw at y dysgu, y gwersi a'r heriau yn y rhaglen. Bydd y gwerthusiad terfynol  yn cael ei  rannu gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill.  

Fel rhan o'r gwerthusiad, rydym yn gofyn am safbwyntiau a phrofiadau  addysgwyr – athrawon, cydlynwyr ac uwch-reolwyr - yn yr ysgolion sydd  yn rhan o'r prosiect, drwy gyfrwng arolwg ar-lein.

Hysbysiad Preifatrwydd