Ydych chi wedi clywed am Bro360?

02 Tachwedd 2021

Mae Bro360 yn brosiect sy’n cynnal wyth o wefannau newyddion lleol mewn ardaloedd amrywiol yng Ngwynedd a gogledd Ceredigion. Maen nhw’n llawn straeon am bobl a digwyddiadau lleol.


Ydych chi wedi clywed am Bro360?

Yn ogystal â hynny mae yna gyfle i aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb ym mhrosiect Bro360 gyfrannu hefyd trwy gyfrwng holiadur ar-lein. Os carech chi gyfrannu i’r ymgynghoriad mae croeso i chi llenwi’r holiadur yma.  

Dim ond rhyw 10 munud fydd hi’n cymryd i chi ateb yr holiadur ond fe fydd eich barn yn gyfraniad pwysig iawn wrth i Golwg gynllunio i’r dyfodol yng nghyswllt de Ceredigion a Bro360.

Hysbysiad Preifatrwydd