Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae IAITH wedi bod yn gweithio gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gweithredu’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Gyflogwyr ‘Cymraeg Gwaith’. 


Mae’r rhaglen o wasanaeth a gwybodaeth i gyflogwyr yn cynnwys:

Cyngor ar sut i ddadansoddi anghenion sgiliau Cymraeg eich sefydliad.
Manylion am beth i’w ddisgwyl drwy annog staff i ddilyn cyrsiau Cymraeg.
Cyngor am yr hyfforddiant sydd ar gael i’ch helpu.
Cyngor ar gefnogi dysgwyr yn y gweithle.
Sesiynau gwybodaeth am y Gymraeg.

 1. Mae’r sesiynau gwybodaeth am y Gymraeg yn cynnwys:
 2. Cyflwyniad i’r cyd-destun polisi cyfredol;
 3. Gwybodaeth am yr angen i gynllunio gweithluoedd dwyieithog;
 4. Manteision cynyddu dwyieithrwydd sefydliadol;
 5. Sut i ddadansoddi anghenion sgiliau Cymraeg eich sefydliad;
 6. Hyfforddiant sydd ar gael i’ch helpu drwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol;
 7. Cefnogi dysgwyr yn y gweithle, a
 8. Cynllunio i’r dyfodol.

 Mae’r sesiynau wedi eu teilwra ar gyfer:

 • Swyddogion iaith
 • Swyddogion hyfforddi
 • Staff AD perthnasol
 • Rheolwyr