Dyfodol Addysg Cyfrwng Cymraeg Sir Gâr


Dyddiad ac Amser: 7 Awst 2014, 3:30p.m

Seminar Flynyddol Cynllunwyr Iaith Cymru mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Gâr

Pabell y Cymdeithasau 2

 Cyfranwyr:

  • Dr Rhodri Llwyd Morgan
  • Cyng Cefin Campbell
  • Athro Sioned Davies
  • Gareth Morgans (Cyngor Sir Gâr).

Cadeirydd: Marc Phillips, Llywydd Anrhydeddus IAITH