Diben Cynllunwyr Iaith Cymru yw:


 • dod ag unigolion o feysydd gwahanol at ei gilydd i rwydweithio, rhannu profiadau a rhannu arferion da;
 • hyrwyddo'r maes fel disgyblaeth broffesiynol a cheisio sicrhau cydnabyddiaeth iddi ar y lefel uchaf;
 • bod yn llwyfan i ddatblygu a hwyluso datblygiad proffesiynol cyffredin yn y maes;
 • bod yn fodd i hwyluso a rhoi llwyfan gyhoeddus i drafodaeth ddeallus ymysg gweithredwyr proffesiynol yn y maes;
 • bod yn fodd i rannu gwybodaeth am gynllunio iaith ar lefel Gymreig ac yn fyd-eang ymysg ymarferwyr.

Wrth ddatblygu, bwriad Cynllunwyr Iaith Cymru fydd cynnig cyfleodd i:

 • gyd-drafod materion o ddiddordeb mewn seminarau a chynadleddau achlysurol;
 • rhannu arferion da;
 • rhannu papurau ac erthyglau a fyddai o ddiddordeb i'r maes;
 • derbyn gwybodaeth a newyddion trwy gyfrwng e-lythyr rheolaidd;
 • cyfrannu at drafodaeth ar-lein ar faterion cynllunio iaith;
 • rhwydweithio â chynllunwyr iaith eraill o dro i dro;
 • cyfranogi mewn prosesau i broffesiynoli'r maes.

I bwy mae Cynllunwyr Iaith Cymru?

Mae CIC yn bodoli er mwyn unrhyw un sy'n ymwneud â hyrwyddo'r Gymraeg neu ddatblygu dwyieithrwydd yn eu gwaith beunyddiol:

 • ymgynghorwyr annibynnol
 • academyddion
 • ymchwilwyr
 • staff mentrau datblygu economaidd a chymunedol
 • swyddogion polisi cyrff cyhoeddus neu wirfoddol
 • staff mentrau iaith
 • staff asiantaethau diwylliannol

Os yw cynllunio o blaid y Gymraeg yn rhan o'ch swydd mewn unrhyw fodd, mae CIC yno i chi.