“Tai a Gwaith i Gadw’r Iaith”: Ymateb i’r angen a photensial lleol


Dyddiad ac Amser: 8fed o Awst,3:30yh

Ar ddydd Iau'r 8fed o Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru , mi fydd  Sel Jones a Walis George yn cyflwyno darlith flynyddol Cynllunwyr Iaith Cymru.

Ceir copi o'r ddarlith yma

Gwyliwch y ddarlith yma