Y Gymraeg yn Sir Ddinbych: Ddoe, Heddiw ac Yfory


Dyddiad ac Amser: 8 Awst 2013, 3:30

Pabell y Cymdeithasau 2

Eisteddfod Sir Ddinbych 2013

Yn sgil Cyfrifiad 2011 beth yw dyfodol y Gymraeg yn Sir Ddinbych? Bydd tri arbenigwr yn gosod sail i drafodaeth

  • Ddoe: Gwynn Matthews, awdur a hanesydd
  • Heddiw: Ioan Talfryn, Popeth Cymraeg
  • Yfory: Dr Kathryn Jones, IAITH