Dathlu, Damcaniaethu a Diriaethu

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth
16:00 pm - 17:30 pm, 12 September 2018


Cyfle i drafod a chloriannu cysyniadau, damcaniaethau a dulliau cynllunio iaith yng Nghymru wrth adolygu cyfraniad IAITH i’r maes ers 1993 ac ymlaen i’r dyfodol.

Gyda Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles o Brifysgol Aberystwyth yn holi aelodau’r cwmni:

Llinos Dafis              

Sian Wyn Siencyn        

Gareth Ioan

Elaine Davies                             

Kathryn Jones

Cofrestrwch yma