Hyfforddiant Dulliau Casglu Tystiolaeth


Dyddiad: 09 July
Lleoliad: Llanewly
Hyfforddwr: Dr Kathryn Jones
Tâl: £175 + TAW (£145 + TAW i aelodau IAITH)
Amser: 9:15 am - 16:30 pm

Nod yr hyfforddiant yw cynnig cyflwyniad i ddulliau ymchwil a chasglu tystiolaeth maes. Anelir y diwrnod at swyddogion yn y maes polisi a chynllunio iaith yn bennaf ond mae croeso i bawb â diddordeb.

Ceir cyfle i ddatblygu sgiliau ymchwil trwy ystyried:

  • egwyddorion ymchwil sylfaenol
  • gosod cwestiynau ymchwil
  • sut mae llunio sampl
  • technegau casglu gwybodaeth, barn ac agweddau
  • cryfderau a chyfyngiadau gwahanol ddulliau

Caiff y sesiwn undydd ei deilwra i anghenion penodol y mynychwyr.

Ceir cyfle hefyd i drafod arferion moesegol priodol a sut i gydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1998.

Rhaglen