CIC - yn dod â chynllunwyr iaith proffesiynol ynghyd.


Meetings

Ffermio Cynaliadwy a’n Tir
Dyddiad ac Amser: 10fed Hydref, 10:30yb
Gweler manylion y cyfarfod
“Tai a Gwaith i Gadw’r Iaith”: Ymateb i’r angen a photensial lleol
Dyddiad ac Amser: 8fed o Awst,3:30yh
Gweler manylion y cyfarfod
Brecsit, ein Tir a’r Gymraeg
Dyddiad ac Amser: 11/10/18, 10:30 - 1:00
Gweler manylion y cyfarfod
Cynllunio Ieithyddol 1993 -2018: Tueddiadau Rhyngwladol
Dyddiad ac Amser: 9fed o Awst, 2:45
Gweler manylion y cyfarfod
Tribiwnlys y Gymraeg:  ei swyddogaeth a’i ddatblygiad
Dyddiad ac Amser: 4ydd Awst 2016
Gweler manylion y cyfarfod
Newid Ymddygiad a’r Gymraeg – ble nesa?
Dyddiad ac Amser: 10 Medi 2015, 9:30 - 1:00
Gweler manylion y cyfarfod
Comisiwn neu Gomisiynydd?
Dyddiad ac Amser: 06 Awst 2015, 3:30 pm - 4:30 pm
Gweler manylion y cyfarfod
Newid Ymddygiad a’r Gymraeg
Dyddiad ac Amser: 15 Rhagfyr 2014 10.00 a.m. – 1.00 p.m.
Gweler manylion y cyfarfod
Iaith ac Economi
Dyddiad ac Amser: 17 Medi 2014, 10:00 - 4:00
Gweler manylion y cyfarfod
Dyfodol Addysg Cyfrwng Cymraeg Sir Gâr
Dyddiad ac Amser: 7 Awst 2014, 3:30p.m
Gweler manylion y cyfarfod

Tudalen 1 o 3 Tudalennau.