Newyddion

Newyddlen Mai

Darllenwch Mwy: Newyddlen Mai 2023

mwy

(Ychwanegwyd ar 31/05/2023)

Polisi Iaith a Her Siaradwyr Newydd

Yn y gweminar hwn bydd Yr Athro Colin H Williams yn cyflwyno gorolwg a chrynodeb o'i lyfr newydd Language Policy and the New Speaker Challenge: Hiding in Plain Sight sy'n ymchwilio arwyddocâd y cysyniad o 'siaradwyr newydd' mewn perthynas â pholisi iaith yng Nghymru, Yr Alban, Iwerddon, Catalwnia, Galicia, Gwlad y Basg, a Navarre

mwy

(Ychwanegwyd ar 17/05/2023)

Dydd Gŵyl Dewi Hapus

Bydd swyddfa IAITH ar gau ar Fawrth 1af er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

mwy

(Ychwanegwyd ar 28/02/2023)

Newyddlen Rhagfyr

Darllenwch mwy : Newyddlen Rhagfyr 2022

mwy

(Ychwanegwyd ar 22/12/2022)

Lansiad Llyfr ‘Language, Policy and Territory’

29ain o Fedi 5.00 – 6.30.

Ar Zoom

Digwyddiad i ddathlu cyhoeddiad y llyfr 'Language, Policy and Territory'

mwy

(Ychwanegwyd ar 08/09/2022)

Newyddlen Awst

Darllenwch mwy: Newyddlen Awst

mwy

(Ychwanegwyd ar 17/08/2022)

Swydd - Rheolwr Prosiectau Hyfforddiant Iaith

Prif ddiben y swydd yw cyfrannu at ddatblygu, gweithredu a rheoli arlwy prosiectau hyfforddiant iaith y cwmni.

mwy

(Ychwanegwyd ar 11/08/2022)

Mae IAITH yn ehangu

Mae IAITH yn ehangu ac yn chwilio am Rheolwr Prosiectau ac Ymchwil.

Prif ddiben y swydd yw cyfrannu at ddatblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu IAITH. 

Disgrifiad Swydd

Cyflog: £26,823 - £34,906 (Graddfa D) i’w adolygu

Dylai eich cais ein cyrraedd erbyn 12.00 ar ddydd Llun, 8 Awst 2022.

Gallwch gyflwyno ymholiadau pellach neu drefnu sgwrs pellach drwy ysgrifennu at y Rheolwr Gyfarwyddwr: kathryn.jones@iaith.cymru

mwy

(Ychwanegwyd ar 19/07/2022)

Digwyddiad Cyhoeddus Prosiect LISTEN

Sut y gall siaradwyr ieithoedd lleiafrifol ddefnyddio strategaethau Cadernid Iaith yn eu bywydau bob dydd

Campws Prifysgol Valencia, Gandia.

Dydd Gwener Gorffennaf 22ain (8:00-11yb GMT) (9:00-12:00yp CET)

Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu'n fyw ar FacebookYouTube

mwy

(Ychwanegwyd ar 18/07/2022)

Lleisiau Cymraeg: deall ailstrwythuro cymdeithasol a chynllunio’r Gymraeg

Darlith rhithiol IAITH: y ganolfan Cynllunio Iaith

13eg o Orffennaf am 5:00y.h

Mae IAITH: y Ganolfan Cynllunio Iaith yn falch bod Dr Catrin Williams sydd newydd gwblhau ei doethuriaeth gyda Choleg y Brenin, Llundain yn traddodi ein darlith flynyddol eleni

Cofrestrwch yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 07/07/2022)

Tudalen 1 o 9 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Digwyddiadau

01 Mehefin 2023

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru