Newyddion

IEITHYDDIAETH GYMHWYSOL A DWYIEITHRWYDD

Ysgoloriaeth Ymchwil Ysgol Ôl-raddedig Cymru ar gyfer y Gwyddorau Cymdeithasol (YGGCC) yr ESRC: Datblygu ymwybyddiaeth teuluoedd mudol o'r Gymraeg a’u mynediad at addysg statudol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth yma: Ysgoloriaeth PhD

mwy

(Ychwanegwyd ar 27/03/2024)

Ôl-fateroliaeth ac adfywio iaith: ychydig sylwadau am y Wyddeleg a rhai o’r ieithoedd Celtaidd eraill

18fed Hydref 2023 4:00yp

Canolfan Cynadledda Medrus, Prifysgol Aberystwyth / Rhithiol

Dr Ben Ó Ceallaigh

Mewn cyfnod pan mae argyfwng costau byw’n achosi cymaint o ddioddefaint i bobl, a phan mae cymaint o argyfyngau eraill yn ein hwynebu ni, pa mor realistig ydy meddwl y bydd nifer fawr o bobl yn gallu ffeindio’r adnoddau seicolegol neu faterol i ddysgu neu boeni am ieithoedd lleiafrifol?

mwy

(Ychwanegwyd ar 05/10/2023)

IAITH yn yr Eisteddfod

Ffoaduriaid ac Addysg Gymraeg: Llwybrau at yr iaith i deuluoedd 

 

Yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd 2023, cynhaliodd IAITH banel i drafod beth sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd a beth arall sydd angen ei wneud i gefnogi teuluoedd ffoaduriaid i gael mynediad at addysg Gymraeg i’w plant. Roedd y sesiwn yn un o ddigwyddiadau prosiect Llwybrau at y Gymraeg ar gyfer mewnfudwyr rhyngwladol.

 

Gwyliwch y sesiwn llawn a’r eitem a ddarlledwyd ar Newyddion S4C.

mwy

(Ychwanegwyd ar 01/08/2023)

Podlediad Dathlu pen-blwydd IAITH yn 30 oed!

Croeso i'r podlediad arbennig sydd wedi ei gyflwyno gan Gareth Ioan a Iolo Jones.

mwy

(Ychwanegwyd ar 13/06/2023)

Hyfforddiant Gloywi Iaith

Ar gyfer pobl sy’n defnyddio neu’n bwriadu defnyddio’r Gymraeg yn ysgrifenedig yn y gwaith.

mwy

(Ychwanegwyd ar 13/06/2023)

Arbenigwyr pwnc - Y diwydiannau creadigol

Rydym yn chwilio am arbenigwyr pwnc ym meysydd:

  • Celf a dylunio
  • Cerddoriaeth
  • Drama
  • Y cyfryngau creadigol
  • Busnes o fewn y Diwydiannau Creadigol
  • Llwybrau dilyniant/llwybrau gyrfa o fewn y maes a chyfleoedd o fewn y Diwydiannau Creadigol yng Nghymru.

mwy

(Ychwanegwyd ar 08/06/2023)

Newyddlen Mai

Darllenwch Mwy: Newyddlen Mai 2023

mwy

(Ychwanegwyd ar 31/05/2023)

Polisi Iaith a Her Siaradwyr Newydd

Yn y gweminar hwn bydd Yr Athro Colin H Williams yn cyflwyno gorolwg a chrynodeb o'i lyfr newydd Language Policy and the New Speaker Challenge: Hiding in Plain Sight sy'n ymchwilio arwyddocâd y cysyniad o 'siaradwyr newydd' mewn perthynas â pholisi iaith yng Nghymru, Yr Alban, Iwerddon, Catalwnia, Galicia, Gwlad y Basg, a Navarre

mwy

(Ychwanegwyd ar 17/05/2023)

Dydd Gŵyl Dewi Hapus

Bydd swyddfa IAITH ar gau ar Fawrth 1af er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

mwy

(Ychwanegwyd ar 28/02/2023)

Newyddlen Rhagfyr

Darllenwch mwy : Newyddlen Rhagfyr 2022

mwy

(Ychwanegwyd ar 22/12/2022)

Tudalen 1 o 9 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Digwyddiadau

13 Mehefin 2024

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru