Engreifftiau o brosiectau diweddar


Project Date
Llunio strategaeth iaith ar ran Bwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion 2014
Arolwg cynulleidfa ar ran Theatr Genedlaethol Cymru 2014
Gwasanaeth rheoli dros dro ar ran Uned y Gymraeg yr Asiantaeth Safonau Bwyd 2014
Llunio cwrs hyfforddi ymwybyddiaeth iaith penodol i’r Eglwys yng Nghymru 2014
Gwasanaethau cynghori a hyfforddi i’r Tribiwnlys Prisio Cymru 2014
Arolwg o botensial y Gymraeg ym maes twristiaeth yn ardal Aman Tawe ar ran Llywodraeth Cymru 2014
Llunio pecyn hyfforddi a DVD Ein Hiaith: Our Language ar gyfer athrawon CA2 a CA3 ar ran Llywodraeth Cymru 2013
Adroddiad ar y Gymraeg yn y farchnad lafur, mewn partneriaeth ag IFF, ar ran Llywodraeth Cymru 2013
Adroddiad ar y Gymraeg a gofal cwsmer ymysg thai cyfleustodau cyhoeddus, mewn partneriaeth â Beaufort Research, ar ran Consumer Futures Wales 2013
Arolwg o’r Gymraeg fel Iaith Ychwanegol ar ran Llywodraeth Cymru 2013
Asesiad o Effaith Ieithyddol datblygu safle Fferm Pen-glais ar ran Prifysgol Aberystwyth 2013
Adroddiad ar ddatblygu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar ran Samariaid Cymru 2013