Archif Digwyddiadau’r Gorffennol

Digwyddiad i ddathlu cyhoeddiad y llyfr 'Language, Policy and Territory'

Mae’r Comisiynwyr Iaith Gwyddeleg a Chymraeg Rónán Ó Domhnaill a Gwenith Price yn lansio’n ffurfiol gyfrol sy’n dathlu cyfraniad arbennig Yr Athro Colin Williams i'r maes Polisi a Chynllunio Iaith. Mae’r llyfr yn datblygu Read More

Sesiwn sy'n egluro beth yw Cadernid Iaith a sut y gall gyfrannu i’n helpu ni gyd i ddefnyddio mwy o Gymraeg

Siwan Tomos a Kathryn Jones

Cyfieithu ar y pryd ar gael

Digwyddiad Cyhoeddus Prosiect LISTEN

Date: 22 Gorffennaf 2022

Sut y gall siaradwyr ieithoedd lleiafrifol ddefnyddio strategaethau Cadernid Iaith yn eu bywydau bob dydd

Dydd Gwener Gorffennaf 22ain (8:00-11yb GMT) (9:00-12:00yp CET)

Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu'n fyw ar Facebook a YouTube

Cofrestrwch yma

Agenda

Bydd Digwyddiad Cyhoeddus LISTEN Read More

Darlith rhithiol IAITH: y ganolfan Cynllunio Iaith

Mae IAITH: y Ganolfan Cynllunio Iaith yn falch bod Dr Catrin Williams sydd newydd gwblhau ei doethuriaeth gyda Choleg y Brenin, Llundain yn traddodi ein darlith flynyddol eleni.

Mae’r ddarlith hon yn codi cwestiynau ynghylch goblygiadau Read More

Cynhelir yr ail weithdy yng nghyfres Addysg Gymraeg / Ddwyieithog i Bawb ar 26 Ionawr 2022 rhwng 10-12.

Thema’r gweithdy fydd Profiadau Personol mewnfudwyr mewn Addysg Gymraeg /Ddwyieithog.

Cofrestrwch yma 

Dementia a’r Iaith Gymraeg

Date: 25 Ionawr 2022

Ymchwil diweddaraf i asesiadau dementia yn y Gymraeg.

Rhagor o fanylion a chofrestru yma.

Creu Lleoedd i’r Gymraeg Ffynnu

Date: 25 Tachwedd 2021

Sut gall Gynghorau Cymuned a Thref gyfrannu i Lesiant y Gymraeg

Mae'r Gymraeg yn rhan o'r gwead cymdeithasol a diwylliannol ym mhob tref a chymuned yng Nghymru ac mae'n cyfrannu at eu hymdeimlad unigryw eu hunain o le a thraddodiadau. Mae'r Digwyddiad Rhwydwaith hwn wedi'i anelu at gynghorau tref Read More

Mae Dr Gwennan Higham ar ran Prifysgol Abertawe a  IAITH: y ganolfan cynllunio iaith  wedi derbyn grant gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru er mwyn cynnal gweithdai ar y thema Addysg Gymraeg/Ddwyieithog i Bawb: Ehangu Mynediad Mewnfudwyr Rhyngwladol at Addysg Cyfrwng Cymraeg Statudol. Y bwriad yw casglu Read More

Cyfle i wylio eto fel rhan o eisteddfod AmGen.

Cenedl Noddfa? Profiadau ffoaduriaid o ymgartrefu yng Nghymru

Gwyliwch yma

Eleni mae IAITH: Y Ganolfan Cynllunio Iaith yn cynnal digwyddiad i drafod profiadau ffoaduriaid a cheiswyr lloches o ymgartrefu yng Nghymru. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Read More

Eleni mae IAITH: Y Ganolfan Cynllunio Iaith yn cynnal digwyddiad i drafod profiadau ffoaduriaid a cheiswyr lloches o ymgartrefu yng Nghymru. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Cenedl Noddfa – Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yn Ionawr 2019. Byddwn yn dangos ffilm fer gan Dr Gwennan Higham, Read More

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru