Archif Digwyddiadau’r Gorffennol

Cyflwyniad i Gynllunio Iaith

Date: 16 Mai 2019

Bwriad y cwrs yw rhoi cyfle i bobl sy’n gweithio gyda’r Gymraeg i ymgyfarwyddo â phrif egwyddorion y maes Polisi a Chynllunio Iaith (P&CI) a pherthnasu hynny i’w maes gwaith eu hunain.

Mwy o wybodaeth yma.

Ffair Ffeirio Syniadau

Date: 16 Chwefror 2019

Cyfle i fentrau cymunedol Cymraeg i ddod ynghyd i rannu profiadau a syniadau ac i drafod cyfleoedd i gydweithio a dylanwadu ar bolisi cenedlaethol.

Cofrestrwch yma  

  

Gloywi Iaith

Date: 14 Chwefror 2019

Nod y cwrs:

Ysgrifennu Cymraeg yn fwy hyderus, clir a chywir.

Mwy o wybodaeth yma

Cyflwyniad i Gynllunio Iaith

Date: 31 Ionawr 2019

Bwriad y cwrs yw rhoi cyfle i bobl sy’n gweithio gyda’r Gymraeg i ymgyfarwyddo â phrif egwyddorion y maes Polisi a Chynllunio Iaith (P&CI) a pherthnasu hynny i’w maes gwaith eu hunain.

Mwy o wybodaeth yma.

Ffair Ffeirio Syniadau

Datblygu Cymuned a Datblygu’r Gymraeg

                                            

Gloywi Iaith

Date: 16 Hydref 2018

Nod y cwrs:

Ysgrifennu Cymraeg yn fwy hyderus, clir a chywir.

Amcanion y cwrs:

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi cael cyfle i:

  • Adolygu nifer o reolau gramadeg
  • Rhoi prawf ar eich sgiliau ysgrifennu
  • Cymhwyso'r wybodaeth ar gyfer eich gwaith bob dydd a chynhyrchu darnau ysgrifenedig rydych yn Read More

Brecsit, ein Tir a’r Gymraeg

Date: 11 Hydref 2018

Ymddengys y gallai cynigion cyfredol Llywodraeth Cymru ynghylch dyfodol cymorthdaliadau amaethyddol yng Nghymru gynnig cryn risg i hyfywedd y Gymraeg yn ei chadarnleoedd.

Mae’r seminar hon yn gyfle i gynllunwyr iaith a chynrychiolwyr mudiadau’r Gymraeg ddysgu mwy am y cynigion cyfredol, ynghyd â’u Read More

Gloywi Iaith

Date: 01 Hydref 2018

Nod y cwrs:

Ysgrifennu Cymraeg yn fwy hyderus, clir a chywir.

Amcanion y cwrs:

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi cael cyfle i:

  • Adolygu nifer o reolau gramadeg
  • Rhoi prawf ar eich sgiliau ysgrifennu
  • Cymhwyso'r wybodaeth ar gyfer eich gwaith bob dydd a chynhyrchu darnau ysgrifenedig rydych yn Read More

Cyfle i drafod a chloriannu cysyniadau, damcaniaethau a dulliau cynllunio iaith yng Nghymru wrth adolygu cyfraniad IAITH i’r maes ers 1993 ac ymlaen i’r dyfodol.

Gyda Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles o Brifysgol Aberystwyth yn holi aelodau’r cwmni:

Llinos Dafis              

Sian Wyn Read More

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru