Archif Digwyddiadau’r Gorffennol

Cyfle i drafod a chloriannu cysyniadau, damcaniaethau a dulliau cynllunio iaith yng Nghymru wrth adolygu cyfraniad IAITH i’r maes ers 1993 ac ymlaen i’r dyfodol.

Gyda Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles o Brifysgol Aberystwyth yn holi aelodau’r cwmni:

Llinos Dafis              

Sian Wyn Read More

Yr Athro Colin Williams yn cyflwyno, 

Cynllunio Ieithyddol 1993 -2018:Tueddiadau Rhyngwladol

Hyfforddi’r Hyfforddwyr

Date: 09 Mai 2018

Hyfforddiant 3 diwrnod (9,10 a 24 o Fai)

Nod yr hyfforddiant cyfrwng Cymraeg hwn yw cynnig cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau i fedru darparu sesiynau hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith ar gyfer amrywiaeth o asiantaethau a sefydliadau yng Nghymru.

Mae cyfle i ddiffinio'r maes a chadarnhau'r Read More

Brecwast Gwybodaeth i Fusnesau ‘Cymraeg Gwaith’

Bydd y Sesiynau Gwybodaeth am y Gymraeg yn cynnwys:

  • Gwybodaeth am y manteision o gynyddu dwyieithrwydd yn y busnes;
  • Cyngor ar sut i ddadansoddi anghenion sgiliau Cymraeg eich busnes;
  • Cyngor am hyfforddiant sydd ar gael i’ch helpu drwy’r Ganolfan Read More

Y Gymraeg ar y wê

Date: 16 Chwefror 2017

Mae prosiect Y Gymraeg mewn Busnes sy’n cael ei redeg gan IAITH: y ganolfan cynllunio iaith ac yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Dinbych yn bwriadu rhedeg cyfres o weithdai i gefnogi busnesau i weithio’n ddwyieithog. Bydd y gweithdai yn gweithio’n benodol i godi ymwybyddiaeth, sgiliau a hyder Read More

Y Gymraeg ar y wê

Date: 15 Chwefror 2017

Mae prosiect Y Gymraeg mewn Busnes sy’n cael ei redeg gan IAITH: y ganolfan cynllunio iaith ac yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Dinbych yn bwriadu rhedeg cyfres o weithdai i gefnogi busnesau i weithio’n ddwyieithog. Bydd y gweithdai yn gweithio’n benodol i godi ymwybyddiaeth, sgiliau a hyder Read More

Y Gymraeg ar y wê

Date: 14 Chwefror 2017

Mae prosiect Y Gymraeg mewn Busnes sy’n cael ei redeg gan IAITH: y ganolfan cynllunio iaith ac yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Dinbych yn bwriadu rhedeg cyfres o weithdai i gefnogi busnesau i weithio’n ddwyieithog. Bydd y gweithdai yn gweithio’n benodol i godi ymwybyddiaeth, sgiliau a hyder Read More

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Digwyddiadau

01 Hydref 2018

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru