Archif Digwyddiadau’r Gorffennol

Newid Ymddygiad

Date: 14 Tachwedd 2023

Hyfforddiant Defnyddio dulliau Newid Ymddygiad ym Mholisi a Chynllunio 

Cynigia’r sesiwn:

  • Cyflwyniad i faes polisi newid ymddygiad
  • Amlinelliad o’r fframweithiau polisi newid ymddygiad cyfredol
  • Dealltwriaeth sylfaenol o seicoleg ymddygiad
  • Dealltwriaeth o bolisi iaith ymddygiadol
  • Read More

Ar gyfer pobl sy’n defnyddio neu’n bwriadu defnyddio’r Gymraeg yn ysgrifenedig yn y gwaith

  • Cymorth i ysgrifennu Cymraeg yn fwy hyderus a chywir
  • Syrjeri iaith yn y bore
  • Ymarfer gyda chymorth yn y prynhawn

Pris gostyngol £200

I gadw eich lle e-bostiwch: post@iaith.cymru

Read More

Dr Ben Ó Ceallaigh

Mewn cyfnod pan mae argyfwng costau byw’n achosi cymaint o ddioddefaint i bobl, a phan mae cymaint o argyfyngau eraill yn ein hwynebu ni, pa mor realistig ydy meddwl y bydd nifer fawr o bobl yn gallu ffeindio’r adnoddau seicolegol neu faterol i ddysgu neu boeni am ieithoedd Read More

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Digwyddiadau

25 Ionawr 2024

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru