Rhaglen hyfforddi


Hydref 2023
LleoliadDyddiad
Hyfforddiant Gloywi Iaith Canolfan Optic, Llanelwy 17/10/2023
Hyfforddiant Gloywi Iaith Chapter, Caerdydd 19/10/2023
Hyfforddi’r Hyfforddwr Ymwybyddiaeth Iaith Arad Goch, Aberystwyth 25/10/2023
Tachwedd 2023
LleoliadDyddiad
Defnyddio dulliau Newid Ymddygiad ym Mholisi a Chynllunio Iaith Rhithiol 14/11/2023
Rhagfyr 2023
LleoliadDyddiad
Mwy Na Geiriau Rhithiol 01/12/2023
Ionawr 2024
LleoliadDyddiad
Hyrwyddo’r Gymraeg Ymhlith Teuluoedd Rhithiol 25/01/2024
Ymwybyddiaeth Iaith Rhithiol 31/01/2024
Chwefror 2024
LleoliadDyddiad
Gloywi Iaith Dinbych 19/02/2024
Gofal Cwsmer – Staff Derbynfeydd Rhithiol 20/02/2024
Gloywi Iaith Caerfyrddin 22/02/2024
Cadernid Iaith Aberystwyth + Rhithiol 23/02/2024
Ebrill 2024
LleoliadDyddiad
Cadeirio’n ddwyieithog / Cynnal digwyddiadau yn ddwyieithog Rhithiol 10/04/2024
Gweithdai ar gyfer cefnogi sgiliau iaith yn y gweithle Rhithiol 24/04/2024
Mai 2024
LleoliadDyddiad
Defnyddio’r Gymraeg wrth recriwtio a phenodi staff Rhithiol 08/05/2024
Rheoli yn Gymraeg Rhithiol 22/05/2024
Mehefin 2024
LleoliadDyddiad
Cynllunio iaith a rheoli newid yn y gweithle Rhithiol 05/06/2024
Codi hyder gofal claf Rhithiol 26/06/2024
Gorffennaf 2024
LleoliadDyddiad
Cyrsiau codi hyder Rhithiol 10/07/2024
Hyfforddiant Cynnig Rhagweithiol Rhithiol 17/07/2024
Medi 2024
LleoliadDyddiad
Gweithleoedd Cymraeg a Dwyieithog Rhithiol 11/09/2024
Technoleg a’r Gymraeg Rhithiol 25/09/2024

I gadw lle ar gwrs cwblhewch y Ffurflen Gofrestru 

Gweler rhestr ehangach o gyrsiau yma.

Yn ychwanegol at y cyrsiau uchod gall IAITH gynllunio hyfforddiant neu ddatblygu adnoddau hyfforddi wedi eu teilwra'n benodol ar gyfer eich anghenion chi ar unrhyw agwedd ar ddatblygu dwyieithrwydd a hyrwyddo'r Gymraeg.

Os hoffech gomisiynu'r Cwmni i ddarparu hyfforddiant, cysylltwch a Bethan Williams i drafod ymhellach. bethan.williams@iaith.cymru