Rhaglen hyfforddi


Gorffennaf 2024
LleoliadDyddiad
Hyfforddiant Cynnig Rhagweithiol / Mwy Na Geiriau Rhithiol 17/07/2024
Codi hyder gofal claf Rhithiol 25/07/2024
Medi 2024
LleoliadDyddiad
Gweithleoedd Cymraeg a Dwyieithog Rhithiol 11/09/2024
Cadeirio’n ddwyieithog / Cynnal digwyddiadau yn ddwyieithog Rhithiol 17/09/2024
Technoleg a’r Gymraeg Rhithiol 25/09/2024
Hydref 2024
LleoliadDyddiad
Gofal Cwsmer – Staff Derbynfeydd Rhithiol 02/10/2024
Defnyddio’r Gymraeg wrth recriwtio a phenodi staff Rhithiol 08/10/2024
Cryfhau dy Gymraeg gwaith Canolfan y Gymraeg, Sir Ddinbych, LL17 0RP 08/10/2024
Cadernid Iaith i Rieni Rhithiol 15/10/2024
Normaleiddio a chryfhau’r defnydd o’r Gymraeg yn y sector Iechyd a Gofal Rhithiol 21/10/2024
Hyfforddiant Defnyddio Dulliau Newid Ymddygiad ym Mholisi a Chynllunio Iaith Rhithiol 23/10/2024
Rhagfyr 2024
LleoliadDyddiad
Ymwybyddiaeth Iaith Rhithiol 04/12/2024
Gweithdai ar gyfer cefnogi sgiliau iaith yn y gweithle Rhithiol 10/12/2024
Ionawr 2025
LleoliadDyddiad
Rheoli yn Gymraeg Rhithiol 16/01/2025
Cynllunio iaith a rheoli newid yn y gweithle Rhithiol 21/01/2025
Chwefror 2025
LleoliadDyddiad
Cadernid Iaith Aberystwyth + Rhithiol 20/02/2025

I gadw lle ar gwrs cwblhewch y Ffurflen Gofrestru 

Gweler rhestr ehangach o gyrsiau yma.

Yn ychwanegol at y cyrsiau uchod gall IAITH gynllunio hyfforddiant neu ddatblygu adnoddau hyfforddi wedi eu teilwra'n benodol ar gyfer eich anghenion chi ar unrhyw agwedd ar ddatblygu dwyieithrwydd a hyrwyddo'r Gymraeg.

Os hoffech gomisiynu'r Cwmni i ddarparu hyfforddiant, cysylltwch a Bethan Williams i drafod ymhellach. bethan.williams@iaith.cymru