Iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol


Mae gan IAITH brofiad sylweddol o weithio gyda’r sector iechyd a gofal o safbwynt hyfforddi, ymgynghori  a chynnal gwaith ymchwil a datblygu.

Ers 20 mlynedd a mwy mae staff IAITH wedi bod ar y blaen yn datblygu adnoddau hyfforddi arloesol ac yn darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith ar gyfer y sector. Ymhlith ein cwsmeriaid mae Cyngor Gofal Cymru; Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru; Comisiynydd y Gymraeg; Coleg Cymraeg Cenedlaethol a nifer o awdurdodau lleol, byrddau iechyd ac elusennau mawr ym maes gofal.

Yn 2015 roeddem yn falch iawn o ddatblygu’r CAEA dwyieithog (Cwrs Agored Enfawr Ar-lein) cyntaf ar y Gymraeg i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

IAITH hefyd oedd yn gyfrifol am gynnal ymchwil defnyddwyr ar ran Llywodraeth Cymru a oedd yn gefndir i strategaeth Mwy na geiriau.

Ar sail ein profiad, ein dealltwriaeth a’n harbenigedd gallwn:

  • ddarparu cyrsiau hyfforddi neu weithdai byrrach ar Mwy na geiriau a sut i’w weithredu’n effeithiol
  • cynnig ystod o wasanaethau ymchwil, datblygu ac ymgynghori ar ddefnyddio a datblygu’r Gymraeg ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol
  • teilwra gwasanaeth neu hyfforddiant i gwrdd â’ch union anghenion.

I drafod unrhyw agwedd ymhellach, croeso i chi gysylltu ar 01239 711668 neu post@iaith.eu

Sylwadau diweddar am weithdai hyfforddi Mwy na geiriau:

“The course has given me confidence to overcome some of my fears in relation to the Welsh language. It has helped with planting the seeds to introduce the Welsh context into the workplace”. 

“I really found it useful to use the More than just words strategy in practical ways, i.e. looking at case examples and examples for my own practice”.

“I really enjoyed the training; I found it useful and inspiring”.