Her fawr Addysg Gymraeg!

Date: 08 Awst 2024

Her fawr Addysg Gymraeg! Sut fydd y De-ddwyrain yn cyfrannu at y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

Bydd Meirion Prys Jones yn cadeirio trafodaeth am yr heriau ym maes Addysg Gymraeg yn y De- ddwyrain.

Bydd y sesiwn hwn yn trafod beth sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd a beth arall Read More