Digwyddiadau

Ffermio Cynaliadwy a’n Tir

Date: 10 Hydref 2019

Ydy cynigion diweddaraf Llywodraeth Cymru – Ffermio Cynaliadwy a’n Tir – yn cryfhau neu’n gwanhau sefyllfa’r Gymraeg yn ei chadarnleoedd?

Yn dilyn seminar debyg a gynhaliwyd llynedd i drafod Brexit a’n Tir  mae’r seminar hon yn gyfle i gynllunwyr iaith a chynrychiolwyr mudiadau’r Gymraeg ddysgu Read More

Heriau a blaenoriaethau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Yr Athro Colin Williams yn holi Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg.

Cofrestrwch yma.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru