Digwyddiadau

Dementia a’r Iaith Gymraeg

Date: 25 Ionawr 2022

Ymchwil diweddaraf i asesiadau dementia yn y Gymraeg.

Rhagor o fanylion a chofrestru yma.

Cynhelir yr ail weithdy yng nghyfres Addysg Gymraeg / Ddwyieithog i Bawb ar 26 Ionawr 2022 rhwng 10-12.

Thema’r gweithdy fydd Profiadau Personol mewnfudwyr mewn Addysg Gymraeg /Ddwyieithog.

Cofrestrwch yma 

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Digwyddiadau

25 Ionawr 2022

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru