Cyfle i drafod a chloriannu cysyniadau, damcaniaethau a dulliau cynllunio iaith yng Nghymru wrth adolygu cyfraniad IAITH i’r maes ers 1993 ac ymlaen i’r dyfodol.

Gyda Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles o Brifysgol Aberystwyth yn holi aelodau’r cwmni:

Llinos Dafis              

Sian Wyn Read More