Hyfforddi’r Hyfforddwyr

Date: 09 Mai 2018

Hyfforddiant 3 diwrnod (9,10 a 24 o Fai)

Nod yr hyfforddiant cyfrwng Cymraeg hwn yw cynnig cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau i fedru darparu sesiynau hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith ar gyfer amrywiaeth o asiantaethau a sefydliadau yng Nghymru.

Mae cyfle i ddiffinio'r maes a chadarnhau'r Read More