Ein gweledigaeth yw cynnal canolfan ragoriaeth mewn polisi a chynllunio iaith sy'n cyfrannu at fywiogrwydd y Gymraeg a ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol eraill.

Amcanion y ganolfan yw:

  • darparu cyngor a chefnogaeth arbenigol i gynorthwyo sefydliadau i ddatblygu arferion dwyieithog;
  • cynnal ymchwil a phrosiectau datblygu ym maes polisi a chynllunio iaith;
  • hyrwyddo gweithgareddau addysg a hyfforddiant proffesiynol yn y maes.

Sefydlwyd IAITH yn 1993 i gynnig cyngor proffesiynol er mwyn hyrwyddo'r Gymraeg a datblygu arferion dwyieithog. Mae rôl, maint a dylanwad y cwmni wedi tyfu'n gyson ers hynny.

Mae ein cleientiaid yn cynnwys prif gyrff cyhoeddus Cymru a sefydliadau mewn cymunedau iaith eraill ym Mhrydain ac Ewrop.

Trefnir ein gweithgaredd ar sail:

  • cynnig cyngor ac arweiniad i sefydliadau a chymunedau;
  • gweithredu prosiectau ymchwil a datblygu blaengar;
  • darparu addysg a hyfforddiant mewn cynllunio iaith;
  • cynnal digwyddiadau ar gyfer y proffesiwn, a
  • rheoli prosiectau ym maes y Gymraeg.