Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwefan yn hygyrch i bawb. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau ynghylch hygyrchedd y wefan, oherwydd rydym yn ymdrechu’n barhaus i wella’r profiad i bawb sy’n ymweld â hi.


Cydymffurfio â safonau

 1. Ar bob tudalen, rydym yn ceisio dilyn blaenoriaethau 1 a 2 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We a gyhoeddwyd gan Gonsortiwm y We Fyd-eang (W3C).
 2. Mae pob tudalen ar y wefan hon yn defnyddio iaith farcio semantig strwythuredig.

Trefn tabiau

Gallwch symud i unrhyw elfen o bob un o dudalennau’r wefan mewn trefn resymegol drwy bwyso’r allwedd ‘TAB’ ar eich bysellfwrdd.

Testun amgen ar gyfer delweddau

Rydym yn ceisio darparu testun amgen perthnasol a disgrifiadol ar gyfer pob delwedd ar y wefan nad yw’n ddelwedd addurnol. Mae hynny’n fanteisiol i ddefnyddwyr sy’n defnyddio technolegau cynorthwyol (megis darllenwyr sgrîn) neu ddefnyddwyr sy’n dewis diffodd delweddau yn eu porwr.

Dalennau diwyg rhaeadrol

Cafodd y wefan hon ei dylunio gan ddefnyddio dalennau diwyg rhaeadrol. Mae modd i ddefnyddwyr ddarllen cynnwys y wefan hyd yn oed os yw’r gynhaliaeth ar gyfer dalennau diwyg rhaeadrol wedi’i diffodd yn eu porwr gwe.

Caiff dalennau diwyg amgen eu darparu er mwyn gwella rhwyddineb darllen y wefan i ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg. Mae botymau i newid rhwng y ddau gynllun lliw cyferbynnedd uchel i’w cael ar y dudalen Hygyrchedd.

Mae botymau i addasu maint y testun ar y wefan i’w cael ar frig ochr chwith pob tudalen.

Addasu maint y testun

Yn ogystal, gallwch addasu maint y testun ar y wefan hon drwy ddefnyddio’r opsiynau perthnasol yn eich porwr gwe:

Mozilla/Firefox

Pwyswch ‘CTRL’ a ‘+’ (i chwyddo maint y testun) neu ‘CTRL’ a ‘-’ (i leihau maint y testun).

Internet Explorer 8

Cliciwch ar y botwm ‘Page’ sydd ar frig ochr dde ffenestr eich porwr; dewiswch ‘Text Size’ a dewiswch yr opsiwn yr ydych yn ei ffafrio.

Yn ogystal, mae Internet Explorer 8 yn darparu opsiwn ‘Zoom’ i chwyddo’r dudalen gyfan. I wneud hynny, cliciwch ar ‘Page’, dewiswch ‘Zoom’ a dewiswch yr opsiwn yr ydych yn ei ffafrio.

Opera

 • Dewiswch yr eitem ‘Tools / Preferences’ ar y ddewislen (neu pwyswch ‘Alt-P’)
 • Dewiswch y tab ‘Web pages’
 • Cliciwch ar y botwm wrth ymyl ‘Normal font’
 • Dewiswch y ffont a’r maint yr ydych yn eu ffafrio
 • Cliciwch ar y botwm ‘OK’ (neu pwyswch yr allwedd ‘Enter’)

Safari

Windows

Pwyswch ‘CTRL’ a ‘+’ (i chwyddo maint y testun) neu ‘CTRL’ a ‘-’ (i leihau maint y testun).

Mac

I chwyddo maint y testun, pwyswch ‘Command’ a ‘+’ (i ddod â’r testun yn nes atoch) neu ‘Command’ a ‘-’ (i fynd â’r testun ymhellach oddi wrthych).

Os nad yw eich porwr wedi’i restru yma, edrychwch yn ffeil ‘Help’ y porwr neu ar wefan y dosbarthwr i gael cymorth i addasu maint y testun.

Meddalwedd hygyrchedd

 1. JAWS – darllenydd sgrîn ar gyfer Windows. Mae fersiwn arddangos y gellir ei lawrlwytho a’i defnyddio am gyfnod penodol ar gael.

 2. Lynx – porwr gwe rhad ac am ddim ar gyfer defnyddwyr dall, sy’n dangos testun yn unig ac sy’n cynnwys dangosyddion Braille sy’n newid wrth i’r defnyddiwr symud o gwmpas y sgrîn.

 3. Links – porwr gwe rhad ac am ddim ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg, sydd â lled band isel.

 4. WebbIE – porwr gwe ar gyfer pobl ddall a phobl â nam ar eu golwg, yn enwedig y sawl sy’n defnyddio darllenwyr sgrîn, sy’n cael ei ddefnyddio ledled y byd ers 2001.