Mae IAITH: y ganolfan cynllunio iaith yn rheoli prosiectau, bach a mawr, i nifer o gyrff cyhoeddus yn y maes cynllunio iaith.


Ond nid ymateb i anghenion eraill yn unig mae'r cwmni yn ei wneud. Rydym bob amser yn effro i ddatblygu prosiectau newydd i ateb anghenion cynllunio iaith a ddaw i'r amlwg.

Prif brosiectau tymor hir a chanolig cyfredol y cwmni yw: