Darperir cyrsiau amrywiol mewn agweddau o bolisi a chynllunio iaith. Darperir rhaglen o gyrsiau achlysurol yn ogystal â bwydlen o gyrsiau a ellid eu darparu i gleientiaid yn uniongyrchol.


Cyrsiau pwrpasol i chi:

Yn ogystal â darparu Rhaglen Hyfforddi, gall IAITH ddarparu y sesiynau hyfforddi wyneb yn wyneb neu rhithiol isod i gwrdd â’ch anghenion.   

Polisi a Chynllunio Iaith

Ymwybyddiaeth Iaith (Cydymffurfio â’r Safonau)

Cadernid Iaith

Newid Ymddygiad

Gloywi Iaith

Mwy Na Geiriau

Datblygu Cymunedol

Gallwn hefyd gynllunio hyfforddiant neu ddatblygu adnoddau hyfforddi sydd wedi eu teilwra'n benodol ar gyfer eich anghenion chi ar unrhyw agwedd ar ddatblygu dwyieithrwydd a hyrwyddo'r Gymraeg.

Os hoffech rhagor o wybodaeth neu i gomisiynu sesiynau hyfforddiant gan IAITH, cysylltwch â Bethan Williams bethan.williams@iaith.cymru i drafod ymhellach.